T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Adıyaman İli Evde Sağlık Hizmetleri
T.C. Sağlık Bakanlığı
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kabul - Red Kriterleri

Güncelleme Tarihi: 06/04/2018

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA Kİ HASTALIK GRUPLARI

 • *Kas Hastaları ( Miyopati, distrofi)
 • *Terminal Dönem Hastalar
 • *Palyatif Bakım Hastaları
 • *Nöroloji hastaları( MS, Motor Nöron Hastalıklar)
 • *Bedensel engelliler
 • *Akciğer ve solunum hastaları( KOAH, Tüberküloz, Pnömoni)
 • *Kronik Hastalıklar
 • *Hıv
 • *Onkoloji Hastaları
 • *Ortopedi ve travmatoloji hastaları
 • *Yara Bakımı ve kısa süreli hemşirelik hizmetleri
 • *Trafik kazaları nedeniyle oluşan fraktürlü geçici olarak yatağa bağımlı hastalar

  YATAĞA BAĞIMLILIĞA ve EV BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN DURUMLAR

 • *Serabrovasküler hastalıklar
 • *Kas Hastalıkları
 • *Nörodejeneretif hastalıklar
 • *Serabral Palsi
 • *Travmatik Beyin Yaralanması
 • *Medulla Spinalis yaralanması
 • *Parkinson ve diğer hareket sistemi bozuklukları
 • *Alzheimer ve diğer demansiyel sendromlar
 • *Majör depresyon psödodemans, distimik bozukluklar gibi psikiyarik bozukluklar
 • *Hiçbir hastalık olmaksızın çok yaşlanmaya bağlı yatağa bağımlılık
 • *İleri düzeyde obezite
 • *Kanser hastaları
 • *Kardiyopulmoner yetmezliği olan hastalar
 • *Romatizmal Hastalıklar
 • *Ortopedik Hastalıklar
 • *Bedensel Engelliler
 • *Kalp-damar hastalıkları
 • *Diyabet ve komplikasyonları
 • *Trafik kazaları ya da düşmeler sonucu oluşan fraktürler

  YATAĞA BAĞIMLI HASTADA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR

 • *Maksimum kas kütlesinde ve kuvvetinde azalma
 • *Kemik kütlesinde ve kuvvetinde azalma
 • *Kaslarda ve bağ dokuda kısalma ve eklemlerde kontraktür gelişimi
 • *Bası yarası
 • *Yutma problemleri, aspirasyon pnömonisi
 • *Derin Ven Trambozu
 • *Pulmoner Emboli
 • *Akciğer enfeksiyonu
 • *Postural Hipotansiyon
 • *Böbrek taşı ve üriner enfeksiyon
 • *İştah azalması ve malnütrisyon, kaşeksi
 • *Konstipasyon
 • *Depresyon ve kognitif fonksiyonlarda bozulma
 • *Diyabetik ayak