Adıyaman İli Evde Sağlık Hizmetleri

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü
Adıyaman İli Evde Sağlık Hizmetleri

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları ve Komiteler

Güncelleme Tarihi: 22/05/2018

  1-KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 • Kalite Yönetim Direktörü                                          :Dr.Ummahan ÇELİK
 • Kalite Birim Sorumlusu                                             : Lebriz TOPÇU
 • Sağlık Hizmetleri Boyutu Sorumlusu                    : Binnur YILDIRIM
 • Gösterge Yönetimi                                                       : Lebriz TOPÇU
 • Dokümantasyon Sorumlusu                                    : Suna ELVERİR

  2-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Kalite Yönetim Direktörü                                          : Dr. Ummahan ÇELİK
 • Kalite Birim Sorumlusu                                             : Lebriz TOPÇU
 • Hekim                                                                              : Furkan DOĞAN
 • Hekim                                                                              :Cem DOĞAN
 • Hemşire                                                                          : Binnur YILDIRIM
 • Hemşire                                                                         : Servet Tabib KAYA

  3-ÇALIŞAN  GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 

 • Kalite Yönetim Direktörü                                          : Dr. Ummahan ÇELİK
 • Kalite Birim Sorumlusu                                             : Lebriz TOPÇU
 • Hekim                                                                              : Dr. Elif ALTAY
 • Diş Hekimi                                                                     : Deniz TUTAL
 • Hemşire                                                                          : Suna ELVERİR
 • Sağlık MEMURU                                                           : Erhan TEKİN

  4-EĞİTİM  KOMİTESİ

 • Kalite Yönetim Direktörü                                          : Dr. Ummahan ÇELİK
 • Kalite Birim Sorumlusu                                             : Lebriz TOPÇU
 • Hekim                                                                              :Erkan MARKİRT
 • Hemşire                                                                          :Gündem YAKAN
 • Hekim                                                                              :Abuzer KOPARAL
 • 5-ÖZ DEĞERLENDİRME YÖNETİM EKİBİ

 • Kalite Yönetim Direktörü                                          : Dr. Ummahan ÇELİK
 • Kalite Birim Sorumlusu                                             : Lebriz TOPÇU
 • Hasta Güvenliği Kom. Üyesi                                      : Servet Tabib KAYA
 • Sağlık Hizmetleri Sorumlusu                                   : Binnur YILDIRIM
 • Çalışan Güv. Kom. Üyesi                                             : Erhan TEKİN
 • Eğitim Kom.Üyesi                                                        : Gündem YAKAN 

 • 6-BİRİM KALİTE SORUMLULARI

 • Koordinasyon Merkezi                                                 : Lebriz TOPÇU
 • AEAH Evde Sağ.Hiz.Birimi                                          : Dr. Abuzer KOPARAL
 • Kahta Evde Sağ.Hiz.Birimi                                           : Dr. Furkan DOĞAN
 • Gölbaşı Evde Sağ.Hiz.Birimi                                        : Dr. Cem DOĞAN
 • Besni Evde Sağ.Hiz.Birimi                                           : Dr. Erkan MARKİRT
 • ÇelikhanEvde Sağ.Hiz.Birimi                                      : Dr. İsmihan Kaplan ŞAHİN
 • SincikEvde Sağ.Hiz.Birimi                                            : Funda GÖRÜCÜ